WYKAZ PODRĘCZNIKÓW

 

w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym

 

 

 

Lp.

Przedmiot

Wydawnictwo

Autor

Tytuł

1.

Język polski kl. I
-seria odkrywamy na nowo

„Operon”

U. Jagiełło
R. Janicka- Szyszko
M. Steblecka-Jankowska

Podręcznik -język polski
(do nowej podst. programowej).

2.

Język polski kl. II, III

„Operon”

R. Janicko-Szyszko

M. Steblecka

J. polski- podręcznik cz. III i IV dla liceum ogólnokszt.

3.

Matematyka kl. I

„Podkowa”- Gdańsk 2012

A. Cewe
M. Krawczyk
M. Kruk i inni

„Matematyka w otaczającym nas świecie”- zakres podstaw.- nowa podst. program.

4.

Matematyka kl. II i III

„ Podkowa”- Gdańsk

A.Cewe
M. Krawczyk
M. Kruk i inni

„Matematyka w otaczającym nas świecie” – zakres podstawowy

5.

Chemia kl. I Chemia kl. II

„Pazdro” Oficyna Edukacyjna


„ Operon”

K. Pazdro
R. Szmigielski


Hejnowska
Marcinkowski
Stoluszka

„Chemia na co dzień” – Podręcznik do szkół ponadgim. Zakres podstaw.
Chemia 2

6.

Historia

„ Nowa  Era”

S. Roszak
J. Kłaczkow

„Poznać przeszłość- wiek XX”

7.

Geografia kl. II

Wydawnictwo Szkolne „PWN”

A. Lenartowicz
E. Wilczyńska
M. Wójcik

„Geografia na czasie”

8.

Geografia kl. I

„Nowa  Era”

R.Uliszak
K. Wiedermann

„ Oblicza geografii” Podręcznik dla szkół ponadgim. Zakres podst.

10.

Język niemiecki
kl.II i III

Wydawnictwo Szkolne „PWN”

S. Rapacka
M. Lewandowska

J. Nawrotkiewicz

„Hier  und da”

11.

Biologia kl. I

„Operon”

W. Lewiński
 J.  Prokop

 Biologia 1. Podręcznik. Zakres podstaw.

12.

Fizyka kl.I

„Operon”

 

„Fizyka i astronomia” zakres podstaw. Cz.. I

 

 

                       

 

strona główna

góra strony